O souboru

Divadlo má v Brněnci dlouholetou tradici a zastává důležité místo v celém regionu. Členové souboru vždy byli ze širokého okolí, domovskou
scénou je Lidový dům v Moravské Chrastové, který slouží k tomuto účelu od září 1935 dodnes. Zřizovatelem souboru je od roku 1995 Obec
Brněnec. Svými úspěchy na divadelních přehlídkách a aktivním působením v rámci sdružení amatérských divadel je Brněnec znám daleko
za hranicemi regionu. Divadelní soubor Eduarda Vojana Brněnec také od roku 2004 pořádá krajskou postupovou přehlídku Sněhový Brněnec. Každoročně organizuje Divadelní bál a od roku 2015 se zapojuje do celoevropské divadelní akce Noc divadel. 

O hře

Počátek nápadu je zcela jasný – Kristýna Pavlasová, členka divadelního souboru z Brněnce, zhlédla v roce 2017 divadelní hru Schauspiel, site-specific představení (představení navržené pro konkrétní prostor) brněnského divadla Feste a následně měla možnost si popovídat s německou herečkou Kristinou Gűnther, představitelkou hlavní role. Bylo jasné, že přesně takový druh divadla by byl perfektní pro továrnu v Brněnci. Slovo dalo slovo a začal se hledat tvůrčí tým. Po několikaletém procesu se ukázalo, že nejlepší možná varianta je, aby představení vzniklo v rámci brněneckého souboru. Scénář, produkci a režii si vzala Kristýna Pavlasová, realizaci a herecké obsazení pak zajistil tým divadelního souboru. Tak vzniklo toto představení. Díky nadšení pro věc, konzultacím a pomoci odborníků, díky spolupráci s okolními obcemi a institucemi, ale hlavně z práce, nasazení, času a energie amatérských hereček a herců, jejich rodin a kamarádů, máme dnes možnost zažít střípky jednoho století během dvouhodinové procházky Brněncem.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jsou uvedeni v realizačním týmu projektu, za pomoc a spolupráci. 

Dále pak těm, jejichž funkce nešla popsat jedním slovem:
Kristině Gűnther za otevření vize.

Jiřímu Honzírkovi za dodání odvahy.
Vladimíru Velešíkovi za neutuchající pomoc se sháněním fotodokumentace a za odborné připomínky ke scénáři.
Libuši Koubské za poznámky ke scénáři.
Danielu Lőw-Beerovi za připomínky ke scénáři.
Veronice Neubauerové za právní konzultace a dodání odvahy.
Zdeňku Kadlecovi za úžasnou spolupráci při zkoušení ve vile v Půlpecnu.
Jaroslavu Opatřilovi za nalezení možnosti ozvučení.
Nadačnímu fondu Archa za povolení ke vstupu do areálu.
Zdeňku Bártovi za vstřícnou spolupráci při realizaci představení.
Radku Kalinovi a Janu Dvořákovi za dodání dobových kol.
Vladimíru Březinovi z Muzea Brněnska za umožnění propagace.
Hynku Stříteskému z Městského muzea a galerie Svitavy za pomoc s analýzou fotodokumentace. 

Všem rodinným příslušníkům, přátelům, kamarádům a známým i neznámým, kteří se pro projekt nadchli a pomáhali nám udržovat pracovní disciplínu a zápal pro věc, čehož bylo často třeba.

Scénář a režie: Kristýna Pavlasová
Asistentka režie: Katka Svobodová
Návrhy scény: Petr Kolínský, Kristýna Pavlasová
Výroba scény: Milan Barák, Karel Černý, Katka Svobodová, Luboš Škranc, Pavel Škranc, Miroslava Škrancová, Lenka Veselá
Návrhy kostýmů: Petr Kolínský
Kostýmy: Bohdana Klingerová, Míša Mašlánová, Milada Pavlasová, Eva Procházková, soubor E. Vojana
Hudba: Markéta Drábková
Zvuk: Štěpán Gerneš, Jaroslav Opatřil, Pavel Škranc
Odborná spolupráce: Martin Hak, Hana Marvanová
Inspice: Katka Svobodová, Katka Švecová
Technický doprovod: Milan Barák, Ivana Gernešová, Vlaďka Pražanová, Iva Škrancová
Propagační materiály: Petr Kolínský, Katka Svobodová, David Vank
Tisk: Agentura Quo
Právní služby: Veronika Neubauerová
Produkce: Kristýna Pavlasová, Katka Svobodová

Hrají:
Pavlína Loňková, j. h. – Asistentka
Lucie Klemšová – Holčička, Kristýnka
Petra Štoudková – Maminka, Frau Neumann
Marcela Švecová – Alice Lőw-Beer, Emilie Schindler
Dušan Blažka – Walter Lőw-Beer, Oskar Schindler
Zdeněk Junák, j.h. – hlas Daniela Lőw-Beera
V několika různých rolích:
Karel Černý, Veronika Fuchsová, Michaela Henslová, Jan Jelínek, Zdeněk Ondráček, Luboš Škranc

Reálné postavy ve hře:

Alice Lőw-Beer, Walter Lőw-Beer, Emilie Schindler, Oskar Schindler, Kristýna Pavlasová, Milada Pavlasová, Oldřich Jedlička.
Děkujeme Danielu Lőw-Beerovi a Věře Jedličkové za souhlas s jejich uvedením ve hře.
Ostatní postavy jsou smyšlené a podobnost se skutečnými je náhodná.

Literární zdroje:
Lőw-Beer, Daniel: Archy života. Books&Pipes, 2020
Černoušková, D., Svobodová, P., Velešík, V. ml., Velešík, V.: Lőw-Beerovy vily a historie jedné rodiny. MAS Boskovicko a MAS Svitava, 2014.
Gruntová, Jitka: Oskar Schindler. Legenda a fakta. Naše vojsko, 2014.
Gruntová, J., Vašek, F.: Boj o hranici. Moravská Chrastová 1938. Naše vojsko, 2018.
Koubská, Libuše: Dědečkův deník. Vyšehrad, 2017.

Děkujeme všem autorům za souhlas s využitím jejich děl.