Pardubický kraj

Město Svitavy

Obec Rozhraní

Obec Vítějeves

Městys Svitávka

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jsou uvedeni v realizačním týmu projektu, za pomoc a spolupráci. Dále pak těm, jejichž funkce nešla popsat jedním slovem:

Kristině Gűnther za otevření vize.
Jiřímu Honzírkovi za dodání odvahy. 
Vladimíru Velešíkovi za nezdolnou pomoc se sháněním fotodokumentace a za odborné připomínky ke scénáři.
Libuši Koubské za poznámky ke scénáři.
Danielu L
öw-Beerovi za připomínky ke scénáři

Veronice Neubauerové za právnické konzultace a dodání odvahy.
Zdeňku Kadlecovi za úžasnou spolupráci při zkoušení ve vile v Půlpecnu.
Jaroslavu Opatřilovi za nalezení možnosti ozvučení.
Nadačnímu fondu Archa za povolení ke vstupu do areálu.
Zdeňku Bártovi za vstřícnou spolupráci při realizaci představení.
Radku Kalinovi a Janu Dvořákovi za dodání dobových kol.
Vladimíru Březinovi z Muzea Brněnska za umožnění propagace.
Hynku Stříteskému z Městského muzea a galerie Svitavy za pomoc s analýzou fotodokumentace
Všem rodinným příslušníkům, přátelům, kamarádům a známým i neznámým, kteří se pro projekt nadchli a pomáhali nám udržovat pracovní
disciplínu a zápal pro věc, čehož bylo často třeba.